Dokumenty Szkolne

Statut Szkoły Muzycznej I i II st. im Oskara Kolberga w Szczecinku 

  •   Załącznik nr 1 do STATUTU (Wewnątrzszkolny System Oceniania)
  •   Załącznik nr 2 do STATUTU (Regulamin wycieczek)
  •   Załącznik nr 3 do STATUTU (Regulamin wyjazdów na konkursy i warsztaty)

 

Plan Pracy Szkoły Muzycznej 2016/2017  

 

Program Wychowawczy Szkoły Muzycznej 2016/2017  

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania