Szkoła Muzyczna I stopnia

Cykl 6-letni   

Szkolny Plan Nauczania

 

Klasa     I c6                


 

Klasa    II c6               


 

Klasa  III c6                 


 

Klasa  IV c6              


 

Klasa  V c6             


 

Klasa VI c6              


 

Cykl 4-letni

Szkolny Plan Nauczania

 

Klasa   I c4             


 

Klasa  II c4            


Klasa III c4             


 

Klasa IV c4             


  

Szkoła Muzyczna II stopnia

Szkolny Plan Nauczania Instrumentalistyka

Szkolny Plan Nauczania Rytmika

Szkolny Plan Nauczania Wokalistyka

 

Klasa I                  


 

Klasa II                 


 

Klasa III             


 

Klasa IV                 


 

Klasa V                   


 

Klasa VI