PATRON SZKOŁY

OSKAR KOLBERG

W roku 1971 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinku przyjęła imię Oskara Kolberga (Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 maja 1971 roku ). Z tej okazji, dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły Janusza Reszke, została odsłonięta tablica pamiątkowa w auli szkoły dla upamiętnienia tego faktu. Dzień 22 lutego to nie tylko rocznica urodzin Fryderyka Chopina. W tymże dniu, roku 1814, w ustronnej wsi Przysucha powiatu opoczyńskiego urodził się Oskar Kolberg. Był synem przybyłego do Polski z Prus w 1798 roku inżyniera kartografa, Juliusza Kolberga i urodzonej pod Warszawą Karoliny Mercoeur, pochodzącej z rodziny francuskiej. Kiedy Juliusz Kolberg został powołany na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego, rodzina na trwałe związała się ze środowiskiem intelektualnym i artystycznym Warszawy.